element el-select组件的change方法

文章描述:

element select下拉选择框事件,当用户选择后打印选择对应的信息值

select下拉选择框

打印选中的值以及信息

 

html

<template>
	<div class="container">
		<el-select v-model="selected" @change="changeValue($event)">
			<el-option v-for="(item,index) in list" :key="index" :label="item.name" :value="item.id"></el-option>
		</el-select>
	</div>
</template>

 

script

export default {
	data(){
		return{
			list:[{id:1,name:'苹果'},{id:2,name:'香蕉'}],
			selected:''
		}
	},
	created() {
		
	},
	methods:{
		//change方法
		changeValue(value){
			console.log(value)
			var obj = {};
			// 使用find()方法在下拉数据中根据value绑定的数据查找对象。
			obj = this.list.find(function(item){
				return item.id === value;
			})
			console.log(obj);
		},
	}
}

 

发布时间:2023/07/31

发表评论